Loading images...

Meno:    Heslo:   

Elektronizácia stravovacieho zariadenia

Čipový systém slúži na evidenciu stravníkov pomocou čipových kľúčov RFID / kariet MIFARE(ISIC). Celý systém sa skladá z čítacieho zariadenia, nachádzajúceho sa v kancelárií vedúceho pracovníka jedálne, ďalšieho čítacieho zariadenia, ktoré je umiestnené pri výdaji stravy, a čipov RFID alebo kariet MIFARE.

Ako to funguje

Čítacie zariadenie umiestnené v kancelárií je pomocou portu USB pripojené k počítaču. Vedúci pracovník najskôr pomocou tohto zariadenia priradí jednotlivým stravníkom čipové kľúče. Samotný čip RFID nenesie okrem jedinečného 10-miestneho kódu žiadnu informáciu. Všetky údaje o stravníkovi sú teda bezpečne uložené v programe Školská jedáleň. Okrem toho slúži toto čítacie zariadanie napríklad na identifikáciu nájdeného čipu a podobne.

Čítacie zariadenie nachádzajúce sa pri výdaji stravy je k počítaču
pripojené pomocou LAN siete a to tak, že z počítača smeruje kábel
do zariadenia s názvom SWITCH a odtiaľ priamo do čítačky vo výdajni, alebo do terminálu. Toto čítacie
zariadenie na displeji informuje okrem iného o počte porcií, ktoré má ešte kuchárka vydať, mene a
priezvisku stravníka, ktorému je strava práve vydávaná, a samozrejme signalizuje nezaplatenú stravu
alebo opakovaný pokus o odobranie stravy. Kliknite na obrázok nižšie pre zobrazenie galérie čipového systému...

Na obrázku naľavo je vidieť prevádzku, kde je už čipový systém zabehnutou rutinou. Stravník pri výdaji stravy priloží svoj čip k zariadeniu a kuchárka hneď vie jeho meno a okrem toho aj názov triedy, v ktorej sa nachádza. Ak sa čítačka po priložení čipu rozozvučí krátkym prerušovaným tónom, znamená to, že tento stravník buď nemá zaplatenú stravu, nie je na daný deň na stravu prihlásený, alebo sa ju pokúša opätovne odobrať. Čipové kľúče sú vodeodolné a nárazuodolné, takže je možné ich nosiť napríklad na kľúčoch, alebo ako prívesok na krku. Stravníkovi je v prípade straty možné jednoducho priradiť nový čip.     <- Pre spustenie galérie kliknite na obrázok naľavo.

V prípade, ak si želáte, aby sa stravníci mali možnosť sami odhlasovať a prihlasovať na stravu, je možné do systému zahrnuť takzvaný prihlasovací terminál. Pomocou tohto terminálu si po priložení čipu stravník sám zvolí, kedy a na akú stravu sa chce prihlásiť, samozrejme vo vami stanovenom predstihu. Používanie tohto terminálu je veľmi jednoduché a zvládnu ho aj mladší stravníci.

Prihlasovanie a odhlasovanie stravníkov je možné aj prostredníctvom internetu, za túto službu sa účtuje ročný poplatok €31,92. Služba zahŕňa zobrazovanie jedálneho lístka online.