Loading images...

Meno:    Heslo:   

O programe

Program Školská jedáleň bol vytvorený podľa požiadaviek pracovníkov v školskom stravovaní a zohľadnuje väčšinu úkonov, ktoré sú denne kladené na pracovníkov v tejto oblasti. Zjednodušuje a urýchľuje prácu, hlavne čo sa týka nevyhnutných a stále sa opakujúcich výpočtov.

Komu je určený

Vďaka grafickému prostrediu práca s programom nevyžaduje nejake špecifické znalosti z oblasti výpočtovej techniky. Pokiaľ osoba, ktorá bude program používať sa aspoň čiastočne vyzná v problematike školského stravovania, tak všetky formuláre jej budú dôverne známe, pretože sú odvodené z praxe.

 • Normy:

  Tlač receptov

  Tvorba vlastných receptov

  Výpočet energetických a nutričných hodnôt

 • Stravný list / Výdajka:

  Tlač stravného listu

  Podpora viacerých listov

 • Normovací hárok:

  Tlač normovacieho hárku

  Výpočet energetických a nutričných hodnôt

 • Jedálny lístok:

  Tlač jedálneho lístka

  Vyplnenie pomocou noriem

 • Skladové hospodárstvo:

  Tlač skladových kariet

  Inventúrny súpis potravín

  Rekapitulácia faktúr

  Príjemka

  Obratová súpiska

  Objednávky

  HACCP - Príjem potravín

 • Výkaz stravovaných osôb:

  Tlač zoznamu stravníkov

  Tlač šekov

  Evidencia stravy pomocou čipových kariet

  Evidencia stravy cez internet

 • Mesačný výkaz spotreby potravín:

  Tlač mesačného výkazu

 • Peňažný denník:

  Tlač peňažného denníka

  Výkaz hospodárenia

 • Požiadavky na hardware:

  Procesor 586 - 1GHz a vyššia rada

  Voľné miesto minimálne 500MB

  Grafická karta 32MB - 800x600, 16bit farby

  RAM 128MB

 • Požiadavky na software:

  Operačný systém Windows v jeho modifikáciách SK, CZ, EN:

  Windows 2000

  Windows XP

  Windows VISTA

  Windows 7,8,10